GPS устройство за логистика


Интелигентно мултифункци- онално GPS устройство.

» подробно


За нас


Залагайки на бързо и качествено обслужване, богато разнообразие от качествени продукти и конкурентни цени Тех Сис ООД се наложи като предпочитан партньор на "бизнеса". Приоритет във фирмената политика е изграждането на стабилни и коректни взаимоотношения с нашите настоящи и бъдещи клиенти.
Сред дейностите във фирменото портфолио са:
• Изграждане на системи за GPS контрол и логистика
• Комплексна консултантски услуги в сферата на информационните технологии
• Одит и оптимизация на автомобилни паркове

За успеха на компанията основна роля имат продуктите от серията МС и FIXY, характеризиращи се с широката си функционалност, специфични инженерни решения и отлично качество.

След обстоен анализ на нуждите и желанията на нашите клиенти Тех Сис ООД предложи на пазара системата за наблюдение, контрол и анализ на работата на автопарк в реално време и за последвал анализ: FIXY
Добрия отклик на пазара и осъществените контракти са най-добрата атестация за продуктите на фирмата.

Приоритетните цели на Тех Сис ООД са :

Разширяване дела на компанията на вътрешния и международен пазар
Усъвършенстване на системите за пренос на данни по GPRS канал
Внедряване на най-новите технологични решения в областта на GPS технологиите
Динамично разширяване функционалността на предлаганите услуги, спрямо нуждите на бизнес организациите
Непрекъснато повишаване квалификацията на персонала