GPS устройство за логистика


Интелигентно мултифункци- онално GPS устройство.

» подробно


Ползи?

* Увеличава работното време на всяко превозно средство и на водачите с около два часа на ден за фирмата, като значително намалява извършването на маршрути за лични цели.
* Разходите за гориво на превозните средства от автопарка Ви
* Актуализацията на маршрута на превозните средства, чрез наблюдението в реално време на автопарка предлага на всеки транспортен мениджър възможност да пренасочи водача и превозното средство в посока различна от предварително планираната
* Съкращаване времето за посещение на Вашите клиенти /обекти и т.н./ при доставянето на техните поръчки
* Спестява и средства за телефонни разговори свързани с местоположението на превозните средства, тъй като целия автопарк се визуализира на подробна пътна карта директно на монитора на диспечера.
* Идентификацията на водачите с RFID карти, Ви показва в момента на движение кой извършва маршрута, освен това получавате информация за имената на водачите, които са се движили с конкретно превозно средство от автопарка за изминал период
* Намаляване риска от умишлено повреждане или неправилно използване на превозните средства от автопарка Ви.
* Спестява време за Пътни листа
* Спестява време за Отчет за изминати километри
* Отчет за превишена скорост
* Отчети за настъпили по време на движението събития
* Създаване на региони за движение на превозните средства
* Създаване на обекти за посещение върху подробна пътна карта на Република България
* Проиграване на изминали маршрути, с графично изобразяване и посока на движение
* Създаване на групи и подгрупи за автомобили със сходна дейност
* Различни нива на достъп за потребителите