Програма за логистика FIXY - Въвеждане на събития
Софтуерния продукт FIXY позволява да се асоциира към всеки обект включен в програмата различен тип събитие /превишена скорост, в регион в определен период от време, извън регион в определен период от време и паник бутон, изпращане-получаване на съобщение при наличие на дисплей за двупосочна връзка с обекта/.В последствие програмата отчита и алармира потребителя при настъпване на някое от зададените събития.