Програма за логистика FIXY - Въвеждане на групи и подгрупи
Потребителите на софтуерния продукт Fixy, могат да въвеждат автомобилите си в програмата в различни групи и подгрупи. В зависимост от спецификите в дейността на потребителя, той може да задеде за всеки автомобил в коя група или подгрупа да участва, което улеснява менажирането им. За всяка група и подгрупа може да бъдат дефинирани име, работно време и тип /фирма, дейност, клон, бранш, отдел/. По този начин се улеснява филтрирането на данните за обектите.