Програма за логистика FIXY - Въвеждане на данни
Всички данни за автомобил, шоьор, потребители, групи, GPS устройства, индитификационни карти за шофьора, прогнозен разход гориво за всеки автомобил и работно време се въвеждат в програмата от клиента.FIXY съхранява и ползва тези данни, като те могат да бъдат редактирани от потребителя, който има съответните права за това.