Програма за логистика FIXY - Генериране на справки
Програмата ползва база данни с адреси за цяла България и Европа, като при генериране на различен тип справки, клиента получава изчерпателна информация за точното местоположение на интересуващите го обекти. Справките излизат в табличен вид /Excel/ и могат безпроблемно да бъдат обработвани и трансферирани в други офис приложения. Справките, които FIXY генерира са няколко типа :


Пътен лист :

Справката предоставя подробна информация за избран атомобил и шофьор, като отчита дата, време на тръгване, адрес на тръгване, време на спиране, адрес на спиране, изминати километри и прогнозен разход на гориво в работно време, изминати километри и прогнозен разход на гориво в извън работно време.

Общ пътен лист:
Справката дава детайлна информация за всички коли въведени в програмата, като отчита шофьор, автомобил, дата, време на тръгване, адрес на тръгване, време на спиране, адрес на спиране, изминати километри и прогнозен разход на гориво в работно време, изминати километри и прогнозен разход на гориво в извън работно време.


Обща справка:
Общата справка генерира обобщаваща информация за всички автомобили и шофьори, като сумира изминатите километри и прогнозния разхнод гориво за всяки един от тях за определен от потребителя период.Справка събития:
Справката анализира възникнало събитие за определен период от време за избран автомобил. На посочената справка е показан пример със събитие аларма ПОЖАР.

Справките за останалите събития са аналогични и могат да бъдат изискани от потребителя по различни критерии.