GPS устройство за логистика МС 5


MC5 е продукт разработван от години да задоволи нуждата както на българския, така и на международния пазар. MC5 е интелигентно мултифункционално устройство, което може да задоволи всяко изискване на клиентите, а не просто да заеме дадена пазарна ниша. То е важна част от системата за контрол и управление работата на автомобилен парк FIXY 4.0. В устройството има вградена батерия, осигуряваща действието му продължително време след отстраняване на външното захранване.
Използваният GSM модем е с отлично качество и параметри – Siemens MC39 i, а GPS chipset-а е разработка на Sony. Цифровите и аналогови входовете и изходи са общо 16, за да може да се включи към устройството голямо количество периферия. През серийния интерфейс RS232 има възможност за обменяне на данни с компютър или друга сложна апаратура. Разработени са дисплеи, които се захранват и работят изцяло чрез устройството.


Въпреки големите hardware-ни предимства, най-голямата уникалност на устройството идва от software-а, това обуславя неговата интелигентност. Устройството притежава уникална система за разпознаване на събития от всякакъв вид и способност за изключително гъвкава реакция – сменяне на режими и интервали на комуникация, приспиване, буфериране и т.н. Така, чрез подходящи предварителни настройки, устройството само преценява в полеви условия, какъв тип връзка да избере и как точно да се държи. Например, за пестене на трафик при изключен двигател, често се преминава в SMS режим. При излизане извън страната се прилагат специални режими за избиране на най-добрата мрежа и обикновено се предпочита буфериране на информацията, която автоматично ще бъде изпратена при завръщане в страната. Протоколите и динамичното променяне на изпращаната информация са изработени за минимизиране на трафика на данни.