GPS устройство за логистика


Интелигентно мултифункци- онално GPS устройство.

» подробно


Тех Сис ООД Ви предлага съвременни GPS /Global Positioning System/ системни решения, които осигуряват на съвременния динамичен бизнес, оптимизация на работния процес и ежедневните бизнес разходи.

Какво представлява нашата GPS системата?

1. Вашето превозно средство актуализира адресната си позицията чрез глобалната GPS сателитна мрежа.

2. Данните за позицията се изпращат чрез мобилната GPRS мрежа към сървъра на ТЕХ СИС ЕООД.

3. Вие получавате в реално време позицията на превозното средство чрез Интернет, позиционирано върху пътна карта.

Какво печелите използвайки нашата GPS системата?

* Увеличава работното време на всяко превозно средство и на водачите с около два часа на ден за фирмата, като значително намалява извършването на маршрути за лични цели.
* Разходите за гориво на превозните средства от автопарка Ви
* Актуализацията на маршрута на превозните средства, чрез наблюдението в реално време на автопарка предлага на всеки транспортен мениджър възможност да пренасочи водача и превозното средство в посока различна от предварително планираната
* Съкращаване времето за посещение на Вашите клиенти /обекти и т.н./ при доставянето на техните поръчки
* Спестява и средства за телефонни разговори свързани с местоположението на превозните средства, тъй като целия автопарк се визуализира на подробна пътна карта директно на монитора на диспечера.
* Идентификацията на водачите с RFID карти, Ви показва в момента на движение кой извършва маршрута, освен това получавате информация за имената на водачите, които са се движили с конкретно превозно средство от автопарка за изминал период
* Намаляване риска от умишлено повреждане или неправилно използване на превозните средства от автопарка Ви.
* Спестява време за Пътни листа
* Спестява време за Отчет за изминати километри
* Отчет за превишена скорост
* Отчети за настъпили по време на движението събития
* Създаване на региони за движение на превозните средства
* Създаване на обекти за посещение върху подробна пътна карта на Република България
* Проиграване на изминали маршрути, с графично изобразяване и посока на движение
* Създаване на групи и подгрупи за автомобили със сходна дейност
* Различни нива на достъп за потребителите