Програма за логистика FIXY - Проиграване на маршрут
Освен да следи движението и да наблюдава местоположението на обектите в реално време, клиента има възможност да наблюдава /проиграва/ извършените маршрути за определен от него изминал ден.След избиране на желания ден и обект, програмата автоматично зарежда всички извършени от него маршрути за съответния ден. Маршрутите се зареждат, като се изписва шофьор, време и адрес на тръгване, както време и адрес на спиране на обекта. Извършените маршрути се проиграват визуално, като се отчита посока и скорост на движение, както и изминато растояние в км. от началната до текущата точка в маршрута.