Програма за логистика FIXY - Наблюдение в реално време
FIXY осигурява на потребителите си 24 часово наблюдение в реално време на подвижните им обекти. Информацията за тяхното местоположение се получава на всеки 20 секунди посредством GPRS канал за пренос на данни.Обектите се визуализират графично на векторни карти.Ако обекта се движи той ще бъде визуализиран на картата в синьо, а ако е в покой в червено. От една страна могат да бъдат наблюдавани от потребителя всички заведени в програмата обекти, а от друга да се избере само един. За всеки избран от листа обект за наблюдение получавате пълна информация за самия него и текущото му състояние.